Mua sắm để tặng

Mua sắm để tặng

Local partner vendors and national cause marketing partnerships with Feeding America help FIND do our work to end hunger locally. By shopping at some of your favorite stores, you can also do your part to support the community.

Whether you sign up for a rewards program, donate a percentage of your purchase to the food bank, or round up at the register during a seasonal campaign, you are contributing to creating a community free of hunger.  

Hàng xóm nuôi dưỡng

Choose to round up at the register at your local Albertson’s and Vons to support FIND’s Kid’s Feeding Programs!

Ralph’s Rewards Club Card

Đăng ký trước thẻ câu lạc bộ của bạn để nhận tiền quyên góp cho FIND Food Bank.

Sau khi bạn đăng ký, hoặc nếu bạn đã có Thẻ Phần thưởng Ralph đã đăng ký, hãy liên kết thẻ của bạn với TÌM bằng cách nhấp vào:

  • Phần thưởng cộng đồng
  • Chỉnh sửa Đóng góp của cộng đồng của tôi và làm theo hướng dẫn
  • Nhớ nhấp vào vòng tròn bên trái tên tổ chức của bạn - TÌM Ngân hàng Thực phẩm

Food 4 Less Round Up

Choose to round up at checkout!