Phiên dịch

Mua sắm để tặng

Mua sắm để tặng

Các nhà cung cấp đối tác địa phương và quan hệ đối tác tiếp thị quốc gia với Feeding America giúp FIND thực hiện công việc của chúng tôi để chấm dứt nạn đói tại địa phương. Bằng cách mua sắm tại một số cửa hàng yêu thích, bạn cũng có thể làm phần của mình để trả ơn.

Give Annually

Hàng xóm nuôi dưỡng

Chọn tham gia tại sổ đăng ký tại Albertson's and Vons địa phương của bạn để hỗ trợ các Chương trình Nuôi dưỡng Trẻ em của FIND!

Planned & Estate Giving

Nụ cười Amazon

Làm một smile.amazon.com tài khoản và Amazon sẽ tặng một phần giá mua để TÌM KIẾM miễn phí cho bạn. Trong lần đầu tiên bạn ghé thăm Amazon Smile, hãy chọn Food In Need of Distribution, Inc. từ danh sách. Sau đó mua sắm như bình thường.

Donor FAQ's

Thẻ câu lạc bộ phần thưởng của Ralph

Đăng ký trước thẻ câu lạc bộ của bạn để nhận tiền quyên góp cho FIND Food Bank.

Sau khi bạn đăng ký, hoặc nếu bạn đã có Thẻ Phần thưởng Ralph đã đăng ký, hãy liên kết thẻ của bạn với TÌM bằng cách nhấp vào:

  • Phần thưởng cộng đồng
  • Chỉnh sửa Đóng góp của cộng đồng của tôi và làm theo hướng dẫn
  • Nhớ nhấp vào vòng tròn bên trái tên tổ chức của bạn - TÌM Ngân hàng Thực phẩm
Give Annually

Tổ chức từ thiện của Stater Bros.

Tham gia Thu hoạch Hy vọng hàng năm trong chiến dịch Cộng đồng của chúng tôi bằng cách quyên góp tiền xu trong hộp hoặc thêm thẻ đóng góp $5 khi thanh toán đến cuối tháng 12!

Planned & Estate Giving

Nụ cười Amazon

Làm một smile.amazon.com tài khoản và Amazon sẽ tặng một phần giá mua để TÌM KIẾM miễn phí cho bạn. Trong lần đầu tiên bạn ghé thăm Amazon Smile, hãy chọn Food In Need of Distribution, Inc. từ danh sách. Sau đó mua sắm như bình thường.

Donor FAQ's

Thẻ câu lạc bộ phần thưởng của Ralph

Đăng ký trước thẻ câu lạc bộ của bạn để nhận tiền quyên góp cho FIND Food Bank.

Sau khi bạn đăng ký, hoặc nếu bạn đã có Thẻ Phần thưởng Ralph đã đăng ký, hãy liên kết thẻ của bạn với TÌM bằng cách nhấp vào:

  • Phần thưởng cộng đồng
  • Chỉnh sửa Đóng góp của cộng đồng của tôi và làm theo hướng dẫn
  • Nhớ nhấp vào vòng tròn bên trái tên tổ chức của bạn - TÌM Ngân hàng Thực phẩm