Phiên dịch

Tình nguyện viên

Chính sách mặt nạ COVID (có hiệu lực từ ngày 16 tháng 2 năm 2021)

Các tình nguyện viên hiện có thể tháo khẩu trang tại các sự kiện TÌM nếu họ xuất trình đầy đủ bằng chứng về việc tiêm chủng tại thời điểm đăng ký tham gia sự kiện tình nguyện. Nếu các tình nguyện viên không thể hoặc không xuất trình đầy đủ bằng chứng về việc tiêm chủng, chúng tôi vui lòng yêu cầu họ đeo khẩu trang mọi lúc trong các sự kiện của chúng tôi.

 

  • Thẻ vắc xin hoặc ảnh chụp thẻ vắc xin là đủ để làm bằng chứng
  • Bạn sẽ phải xuất trình thẻ của mình mỗi khi bạn tình nguyện

Đăng ký định hướng tình nguyện viên hoặc đăng ký cho ca làm việc tiếp theo của bạn

Volunteers play a crucial role in our work, especially as FIND’s services remain in high demand amid skyrocketing gas and grocery prices. Groups and individuals are welcome to join us at our warehouse, in our office providing administrative support, or out on-site distributing food throughout the desert region at our Community Mobile Markets.

You can help fight climate change, hunger, and food waste all while serving those in need in our local communities! California Volunteers Office of the Governor and FIND Food Bank are pairing up again to bring the next generation to the frontlines of the problems facing our planet allowing them to become part of the solution.

 Apply to be a Fellow in the AmeriCorps California Climate Action Corps program and serve as a Fellow for 11 months at FIND Food Bank. Commit to a year of service and receive monthly stipends working on local climate action goals and projects to make a greater impact on the communities we serve.

California Volunteers created the California Climate Action Corps program to advance climate actions that engage community members, cultivate change, and leave a lasting impact. Activities include volunteer engagement, assessment, and education projects. Fellows will assist FIND Food Bank with organic waste and food recovery efforts by participating in projects that will increase volunteer engagement and food recovery efforts. Learn more and apply today: ClimateActionCorps.ca.gov

Climate Action Corps Full-Time Position – FIND Food Bank

Tác động tình nguyện

Năm 2021, hết 2,500 các tình nguyện viên đã quyên góp thời gian của họ cho TÌM Ngân hàng Thực phẩm với tổng số tiền hơn 16,500 giờ phục vụ - tương đương với 8 nhân viên toàn thời gianvà tiết kiệm FIND $470.000 trong chi phí quản lý với nỗ lực của họ.

Volunteer Information regarding Coronavirus
Thông tin liên quan đến Coronavirus (COVID-19)

Tại Ngân hàng Thực phẩm FIND, không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn của các tình nguyện viên, nhân viên của chúng tôi và những người mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi duy trì một cơ sở sạch sẽ và tuân theo các thực hành tốt nhất về an toàn thực phẩm và các nguyên tắc an toàn COVID. Do sự lây lan toàn cầu gần đây của Coronavirus (COVID-19), chúng tôi yêu cầu những người tình nguyện đã trải qua bất kỳ triệu chứng bệnh nào trong 14 ngày qua hãy ở nhà.

Tại thời điểm này, tất cả các buổi tình nguyện sẽ chạy theo lịch trình. Xem bên dưới để biết các giao thức an toàn COVID-19 mới.

FIND hoan nghênh bất kỳ ai từ 16 tuổi trở lên tham gia tình nguyện.

Rất nhiều cách để được tham gia!

Chúng tôi có cơ hội cho các tình nguyện viên từ 14-17 tuổi tham gia vào cuộc chiến chống đói. Kiểm tra các cơ hội tình nguyện của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

 

Nếu bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện truy cập trang đăng ký của chúng tôi, hoặc liên hệ với Phòng Chương trình Tình nguyện của chúng tôi tại 760-775-3663 máy lẻ. 123.

Volunteer vaccine protocol

Giờ tình nguyện hàng đầu năm 2021

Hơn 300 giờ

 

Richard Martinez
Connie Sandoval

Hơn 200 giờ

 

Karen Beck
Denise Haslam
Matteo Monica IV
Hortencia Rocoba
Paul Wycoff

Hơn 100 giờ

Samantha Garcia
Carl Madsen
Leslie Malloy
Teresa Portillo
Juanita Rodriguez
Cherry Trenge
Dana Trenge
Reynaldo Carmona
Rosina Garcia
Harry Trines
Lee Ann Weaver
Kathy Woodson

Hơn 50 giờ

Kathleen Anamosa
Brea Barajas
Isaac Barragan
Steven Blum
William Bruchman
Juan Carrillo
Elena Cervantes
Richard Chambers
William Choplin
David Corbin
Harry Cunningham
Darrell Doren
Carol Francis
Sergio Garcia
Kathleen Graham
Bella Hernandez
Kerry Hopps
Robert Huesca
Christine Hunt
Blair Karp
Uvalfina Loaiza
Kathy Louis
Annik Damian
Fran Mincey
Janet Morris
Nancy Nowak
Penny Olsen
Donna Pekar
Maggie Post
Estela Reyes
Adrian Rucoba
Tracey Starr
Cheryl Turkington
Elizabeth Walsh