Phiên dịch

Tình nguyện viên

COVID Mask Policy (effective March 1, 2022)

According to the California Department of Public Health, masks are no longer required but there is a “strong recommendation that all persons, regardless of vaccine status, mask in indoor public settings and businesses (examples: retail, restaurants, theaters, family entertainment centers, meetings, state and local government offices serving the public.)” 

CDPH currently strongly recommends that individuals in these settings continue to mask in indoor settings.

Đăng ký định hướng tình nguyện viên hoặc đăng ký cho ca làm việc tiếp theo của bạn

Volunteers play a crucial role in our work, especially as FIND’s services remain in high demand amid skyrocketing gas and grocery prices. Groups and individuals are welcome to join us at our warehouse, in our office providing administrative support, or out on-site distributing food throughout the desert region at our Community Mobile Markets.

Tác động tình nguyện

Năm 2021, hết 2,500 các tình nguyện viên đã quyên góp thời gian của họ cho TÌM Ngân hàng Thực phẩm với tổng số tiền hơn 16,500 giờ phục vụ - tương đương với 8 nhân viên toàn thời gianvà tiết kiệm FIND $470.000 trong chi phí quản lý với nỗ lực của họ.

Volunteer Information regarding Coronavirus
Thông tin liên quan đến Coronavirus (COVID-19)

Tại Ngân hàng Thực phẩm FIND, không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn của các tình nguyện viên, nhân viên của chúng tôi và những người mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi duy trì một cơ sở sạch sẽ và tuân theo các thực hành tốt nhất về an toàn thực phẩm và các nguyên tắc an toàn COVID. Do sự lây lan toàn cầu gần đây của Coronavirus (COVID-19), chúng tôi yêu cầu những người tình nguyện đã trải qua bất kỳ triệu chứng bệnh nào trong 14 ngày qua hãy ở nhà.

Tại thời điểm này, tất cả các buổi tình nguyện sẽ chạy theo lịch trình. Xem bên dưới để biết các giao thức an toàn COVID-19 mới.

FIND hoan nghênh bất kỳ ai từ 16 tuổi trở lên tham gia tình nguyện.

Rất nhiều cách để được tham gia!

Chúng tôi có cơ hội cho các tình nguyện viên từ 14-17 tuổi tham gia vào cuộc chiến chống đói. Kiểm tra các cơ hội tình nguyện của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

 

Nếu bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện truy cập trang đăng ký của chúng tôi, hoặc liên hệ với Phòng Chương trình Tình nguyện của chúng tôi tại 760-775-3663 máy lẻ. 123.

Volunteer vaccine protocol