Phiên dịch

Liên lạc

Contact FIND Food Bank

Điền vào biểu mẫu liên hệ này để gửi yêu cầu của bạn. Chúng tôi mong muốn được nói chuyện với bạn.

760-775-3663

Please call during business hours:
Monday through Friday 8am-4:30pm

Ghé thăm chúng tôi

TÌM Ngân hàng Thực phẩm
83775 Citrus Ave,
Indio, CA 92201
Nhận chỉ đường>

Chi nhánh Hi-Desert
Khu chăm sóc sức khỏe lưu vực Morongo
6530 Đường La Contenta, Suite 300
Thung lũng Yucca, CA 92252