Liên lạc

Contact FIND Food Bank

Điền vào biểu mẫu liên hệ này để gửi yêu cầu của bạn. Chúng tôi mong muốn được nói chuyện với bạn.

760-775-3663

Please call during business hours:

Monday through Friday 8am-4:30pm

Ghé thăm chúng tôi

TÌM Ngân hàng Thực phẩm
83775 Citrus Ave,
Indio, CA 92201
Nhận chỉ đường>

Chi nhánh Hi-Desert
Khu chăm sóc sức khỏe lưu vực Morongo
6530 Đường La Contenta, Suite 300
Thung lũng Yucca, CA 92252