Phiên dịch

Tìm thức ăn gần bạn

Bản đồ của chúng tôi giúp bạn dễ dàng tìm thấy trung tâm phân phối gần nhà bạn nhất

Tìm một vị trí

FIND Food Bank phân phối thực phẩm của chúng tôi thông qua 150 địa điểm phân phối bao gồm các đối tác đại lý cộng đồng của chúng tôi và các thị trường di động có vị trí chiến lược trên 5.000 dặm vuông.

Download FIND’s October Mobile Market Calendar

Khuyến khích

Gọi trước khi bạn đi.

Giờ chương trình đôi khi thay đổi. Chúng tôi khuyên bạn nên gọi cho chương trình trước khi bạn đến để xác nhận giờ và các yêu cầu.

(760) 775-THỰC PHẨM (3663)

TÌM HIỂU THÔNG TIN TRÊN CÁC ĐỊA ĐIỂM THỬ NGHIỆM COVID VÀ VỊ TRÍ VACCINE PHÍA DƯỚI.

HOẶC

Borrego Health COVID Testing Sites and Vaccine Locations

Visit bit.ly/borrego-vax-1 hoặc gọi 438-802-7727.