Phiên dịch

Hỗ trợ tài chính

Hỗ trợ tài chính

Những người ủng hộ như bạn là điều cần thiết để tạo ra tác động đến 150.000 người phụ thuộc vào chúng tôi trung bình mỗi tháng để giảm đói và giảm bớt gánh nặng về mất an ninh lương thực. Món quà của bạn sẽ phát huy tác dụng ngay lập tức khi bạn đầu tư vào một tổ chức tập trung vào việc cung cấp khả năng tiếp cận lương thực một cách công bằng trên khắp vùng sa mạc Coachella Valley.