Hỗ trợ tài chính

Hỗ trợ tài chính

Những người ủng hộ như bạn rất cần thiết để tác động đến trung bình 150.000 người mỗi tháng, những người phụ thuộc vào chúng tôi để giảm đói và giảm bớt gánh nặng về mất an ninh lương thực. Món quà của bạn sẽ phát huy tác dụng ngay lập tức khi bạn đầu tư vào một tổ chức tập trung vào việc cung cấp khả năng tiếp cận lương thực một cách công bằng trên khắp vùng sa mạc Coachella Valley.

Tặng hàng năm

Planned & Estate Giving

Kế hoạch & Cho tặng Bất động sản

Donor FAQ’s