Phiên dịch

Mùa hè

Mùa hè

Trong những năm trước, Câu lạc bộ Mùa hè cho Trẻ em đã cung cấp một đợt phân phối thực phẩm và đồ ăn nhẹ lành mạnh, thân thiện với trẻ em trong 10 tuần cho hơn 6.000 trẻ em và gia đình của họ hàng tuần tại 42 địa điểm khác nhau, mang đến một không khí Chợ Nông sản với các sản phẩm tươi sống. Khi những tác động kinh tế của đại dịch coronavirus kéo dài, số trẻ em phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cũng tăng theo. Trong số 150.000 người mà chúng tôi đang cho ăn trung bình mỗi tháng, khoảng 60.000 người từ 0 đến 18 tuổi. Một mỏm đói đáng kinh ngạc mà chúng tôi giải quyết bằng việc hỗ trợ lương thực ngay lập tức cho trẻ em và gia đình của chúng trong những tháng hè cùng với các chương trình bữa ăn ở trường học toàn học khu. 

Năm nay, FIND tiếp tục tiếp cận trẻ em ở nơi chúng đang ở với 44 chợ di động cộng đồng nằm ở vị trí chiến lược trong vòng 3 dặm từ bất kỳ khu phố nhất định nào để đảm bảo mọi người đều được tiếp cận với thực phẩm lành mạnh. Đây là điểm bổ sung cho 25 địa điểm mà ba khu học chánh trong khu vực cung cấp để cung cấp các bữa ăn miễn phí cho học sinh khi các em ở nhà. Tổng cộng 69 địa điểm này, hoạt động tại các thời điểm và địa điểm khác nhau, tối đa hóa khả năng tiếp cận thực phẩm trong suốt mùa hè. Chợ di động của chúng tôi cung cấp thức ăn cho cả gia đình trong tối đa một tuần và chúng tôi tiếp tục phân phối thực phẩm với mức gấp đôi so với trước đại dịch để đáp ứng nhu cầu vẫn cao hơn 60% so với các năm trước.
Summer FIND
Ngoài ra, Ngân hàng Thực phẩm FIND làm việc với các đối tác phân phối dựa vào cộng đồng của chúng tôi để xác định nhu cầu của chương trình mùa hè nhằm giúp họ tiếp cận càng nhiều thanh niên càng tốt. Chúng tôi cố gắng tiếp cận không chỉ những trẻ em có thể tham gia các chương trình mùa hè, mà cả những anh chị em bị bỏ rơi ở nhà - vào cuối tuần, chúng tôi gửi thêm thức ăn về nhà cho những người khác sống ở đó, giúp thu hẹp khoảng cách dinh dưỡng cho những ngày cuối tuần khác.

Đóng góp để đảm bảo không có đứa trẻ nào đói trong mùa hè này!