Chúng ta làm gì

Chúng ta làm gì

TÌM nguồn thực phẩm:

FIND sources food

Thực phẩm của FIND đến từ các khoản quyên góp, hàng hóa mua hoặc các chương trình của chính phủ liên bang. Chúng tôi đảm bảo việc đóng góp thực phẩm tại các điểm khác nhau trong chuỗi cung ứng, từ những người trồng trọt và sản xuất tại địa phương và trên toàn tiểu bang đến các nhà phân phối, nhà bán buôn và cửa hàng tạp hóa bán lẻ. Chương trình Hỗ trợ Thực phẩm Khẩn cấp (TEFAP) —một chương trình liên bang của USDA, giúp các ngân hàng thực phẩm phân phối các loại thực phẩm đóng gói sẵn, đa dạng có nguồn gốc từ những người và địa điểm khác nhau.

Các doanh nghiệp địa phương, các tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng, hiệp hội chủ nhà, trường học và các nhóm tín ngưỡng tài trợ hàng trăm suất ăn mỗi năm. Bắt đầu một ổ đồ ăn ngay hôm nay.

Nếu bạn tham gia vào ngành công nghiệp thực phẩm, tìm hiểu thêm về cách quyên góp thực phẩm.

FIND stores & packages food

FIND stores & packages food

Nhóm FIND phối hợp với các tình nguyện viên để chuẩn bị thực phẩm để phân phát. Các tình nguyện viên kiểm tra, phân loại, đóng gói lại và dán nhãn thực phẩm để phân phối cho các đại lý đối tác và thị trường di động của chúng tôi. Đội ngũ nhân viên của Kho lấy và phân phối thực phẩm một cách an toàn khắp các quận phía đông Riverside và phía nam San Bernardino.

FIND phân phối thực phẩm trên khu vực kinh doanh 5.000 dặm vuông

Các đại lý đối tác phục vụ đồ ăn theo nhiều cách khác nhau tùy theo nhu cầu của khách hàng. Ít nhất 75% nguồn cung cấp thực phẩm của chúng tôi được phân phối đến các nhà bếp súp đối tác, nhà tạm trú, và kho thực phẩm và phân phối thực phẩm di động.

Xem các Chương trình & Dịch vụ của chúng tôi

Start a Program Older adult programs

Older Adult
Programs

Cung cấp thực phẩm cho người cao niên của chúng tôi với thu nhập cố định là một trong những ưu tiên hàng đầu của FIND.

Food Pantries &
Thị trường di động

Các thị trường di động và quan hệ đối tác trường học của FIND đảm bảo mọi trẻ em đều có thể tiếp cận bữa ăn cân bằng quanh năm.

Children & School
Based Programs

Trẻ em là tương lai, và chúng không thể tiếp nhận thế giới mà không có một bữa ăn cân bằng ba lần một ngày.

Outreach
Services

Nhân viên Y tế Cộng đồng của FIND cung cấp hỗ trợ có mục tiêu để giúp khách hàng mua hàng tạp hóa của chính họ và đăng ký các chương trình phúc lợi công cộng.