Công nhận doanh nghiệp

Công nhận doanh nghiệp

Các đối tác công ty của chúng tôi đóng vai trò thiết yếu trong sứ mệnh chấm dứt nạn đói ở vùng sa mạc. Thông qua các hoạt động quyên góp, trợ cấp thực phẩm và hỗ trợ tài chính, quyên góp bằng hiện vật, hoạt động tình nguyện, tài trợ sự kiện và quà tặng phù hợp, các đối tác của chúng tôi cung cấp hỗ trợ quan trọng cho các chương trình thực phẩm của FIND.

Corporate Sponsors & Volunteers