Hỗ trợ doanh nghiệp

hỗ trợ doanh nghiệp

Cung cấp quỹ, tình nguyện, quyên góp thực phẩm và nâng cao nhận thức. Là một công ty hỗ trợ cho Ngân hàng Thực phẩm FIND, bạn sẽ thể hiện cam kết của mình trong việc chấm dứt nạn đói và bảo trợ một cộng đồng tươi sáng hơn, khỏe mạnh hơn. Các doanh nghiệp từ mọi lĩnh vực chọn FIND Food Bank làm đối tác từ thiện vì chúng tôi tạo ra tác động tức thì và lâu dài đến nạn đói và phúc lợi của cộng đồng. Chúng tôi sử dụng đóng góp của bạn một cách hiệu quả: 97.6% của mỗi đô la đóng góp được chuyển trực tiếp vào các chương trình cứu trợ nạn đói của chúng tôi.