Phiên dịch

Nguyên nhân quan hệ đối tác tiếp thị

Nguyên nhân quan hệ đối tác tiếp thị
Các tập đoàn và công ty địa phương cung cấp một số quan hệ đối tác tiếp thị liên tục có lợi cho TÌM Ngân hàng Thực phẩm khi mua hàng của bạn. Kiểm tra lại thường xuyên để biết các chiến dịch và cơ hội theo mùa.

Nụ cười Amazon

amazon smile gives

Amazon tặng 0,5% bằng giá mua hàng AmazonSmile đủ điều kiện của bạn cho TÌM Ngân hàng Thực phẩm.

AmazonSmile cũng giống như Amazon mà bạn biết. Sản phẩm giống nhau, giá cả, dịch vụ giống nhau. Đơn giản chỉ cần chọn Thực phẩm cần phân phối Inc. với tư cách là tổ chức từ thiện của bạn.

Hỗ trợ TÌM Ngân hàng Thực phẩm bằng cách bắt đầu mua sắm của bạn tại đây.

FIND Food Bank Amazon Smile