Phiên dịch

Bọn trẻ's & Các chương trình dựa trên trường học

Trẻ em cần thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường trí não, bảo vệ sức khỏe và tinh thần sảng khoái nhất. Chúng tôi phục vụ khoảng 60.000 trẻ em mỗi tháng. Trẻ em bao gồm 40% trong số những người có nguy cơ đói trong khu vực dịch vụ của FIND.

Chúng tôi hợp tác với các trường học và các tổ chức cộng đồng để đảm bảo rằng trẻ em trong cộng đồng của chúng tôi có thức ăn lành mạnh mà chúng cần cả năm. Những phân phối này tiếp cận với số lượng ngày càng tăng của học sinh có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.