Các chương trình dành cho trẻ em và trường học

Trẻ em cần thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường trí não, bảo vệ sức khỏe và tinh thần sảng khoái nhất. Chúng tôi phục vụ khoảng 60.000 trẻ em mỗi tháng. Trẻ em bao gồm 40% trong số những người có nguy cơ đói trong khu vực dịch vụ của FIND.

We partner with schools and community organizations to ensure that kids have the healthy food they need all year long. Over 84% of public school students in the Coachella Valley qualify for free and reduced-price school meals, a national indicator of hunger. Our distributions reach the increasing number of students and their families who are at risk of food insecurity.

Năm học

Mùa hè