Isalin

Mga bata's & Mga Programang Batay sa Paaralan

Ang mga bata ay nangangailangan ng pampalusog na pagkain upang mapalakas ang kanilang utak, protektahan ang kanilang kalusugan, at maramdaman ang kanilang makakaya. Naghahatid kami ng humigit-kumulang na 60,000 mga bata bawat buwan. Ang mga bata ay binubuo ng 40% ng mga nasa peligro ng gutom sa lugar ng serbisyo ng FIND.

Nakikipagsosyo kami sa mga paaralan at mga samahan ng pamayanan upang matiyak na ang mga bata sa aming komunidad ay mayroong malusog na pagkain na kailangan nila sa buong taon. Naabot ng mga pamamahagi ang pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral na nanganganib sa kawalan ng seguridad sa pagkain.