Isalin

Taon ng Paaralan

taon ng pag-aaral

Mahigit sa 81% ng mga mag-aaral sa buong silangang Riverside at southern southern San Bernardino Counties ay kwalipikado para sa Libre at Bawas-Halagang Mga Pagkain sa Paaralan. Upang matiyak na ang mga mag-aaral ay may nutrisyon na kailangan nila upang ituon at magtagumpay sa akademiko at higit pa, ang FIND ay nagbibigay ng mga pamamahagi sa estilo ng pamilihan sa pagkain nang direkta sa mga campus ng paaralan na may pinakamataas na populasyon na peligro para sa kawalang-seguridad sa pagkain.

Sa panahon ng pandemya, nakikipagtulungan kami sa labindalawang mga site ng paaralan upang mamahagi ng sariwang pagkain sa tabi ng Distrito na nagbigay ng libre at nabawasang mga pagkain na may presyo.

Ang mga programa sa taon ng pag-aaral ng FIND ay umaabot sa mga mag-aaral na nasa kolehiyo na nakakaranas ng kawalang-seguridad sa pagkain. Nakikipagsosyo kami sa College of the Desert at Cal State San Bernardino Palm Desert campus upang ipamahagi ang malusog na pagkain sa kanilang mga mag-aaral.