Isalin

Mga Oras ng Serbisyo sa Komunidad

Ang FIND Food Bank ay makakatulong sa iyo na matupad ang mga oras ng serbisyo sa pamayanan na inorder ng korte. Kailangan kang punan at magsumite ng isang online application form para sa pag-apruba bago makumpleto ang anumang oras na iniutos ng korte. Maaari lamang kaming tumanggap ng mga oras ng serbisyo sa pamayanan na inorder ng korte para sa mga di-marahas na pagkakasala. Ang mga boluntaryo ng serbisyo sa pamayanan na iniutos ng korte ay naaprubahan ayon sa bawat kaso. Ang mga oportunidad ng boluntaryong inorder ng korte ay hindi ginagarantiyahan. Punan ang form sa ibaba upang isumite ang iyong online application.