Taunang Mga Ulat at Pinansyal

Mga Taunang ulat

Epekto ng Mga Bilang

Pinahahalagahan namin ang bawat oras, maaari, at dolyar na donasyon upang makatulong na makamit ang aming misyon ng pagbibigay ng pagkain para sa mga nagugutom na tao sa aming komunidad. Ang iyong regalo ay palaging ginagamit nang mahusay. Ipinapakita ng aming pinakahuling na-audit na pananalapi na 97.6% ng bawat donasyon ay direkta sa mga programa ng FIND Food Bank.

HANAPIN Ang Pag-uulat sa Pananalapi

Financial statement


Form 990 – Public Disclosure


HANAPIN ang mga Taunang Ulat