Gutom Sa aming Komunidad

Gutom Sa aming Komunidad

Hunger and food insecurity affects people of all ages, races, and genders. Hunger is a year-round problem that touches every community in eastern Riverside County and southern San Bernardino Counties in Southern California. Hundreds of thousands of people face hunger in our service area every year – but even one is too many.

The long-term effects of the pandemic, from 40-year record-high inflation and supply chain shortages, have placed the brunt of financial burdens on the lowest wage workers and low-income families in our community. Grocery budgets become flexible compared to housing, medicine, gas, etc. When finances are tight many have to make the painful choice between skipping meals and paying for these other necessities. FIND Food Bank provides healthy food to anyone in need throughout the desert region to help our clients get back on their feet and thrive. 

Ano ang Pagkaka-insecure ng Pagkain?

Ang kawalan ng kapanatagan sa pagkain ay tinukoy bilang isang kakulangan ng pare-parehong pag-access sa sapat, masustansyang pagkain. Ang mga taong walang katiyakan sa pagkain ay nakikipagpunyagi upang maiwasan ang gutom, isang mas makitid na kondisyon ng pisyolohikal.

Ang karamihan sa aming mga kapit-bahay na nahaharap sa kawalan ng pagkain ay ang mga bata, matatandang matatanda at nagtatrabaho pamilya. Para sa ilang mga tao, ang kawalan ng kapanatagan sa pagkain ay maaaring isang pansamantalang hamon na sanhi ng pagkawala ng trabaho, sakit o iba pang panandaliang pagkabalisa. Maraming mga Amerikano ay isang paycheck lamang ang layo mula sa pagharap sa kawalan ng pagkain.

Center ng Pagkagutom sa Kongreso: Paano Malulutas para sa Pagkaligalig sa Pagkain
Gutom kumpara sa Pagkaligalig sa Pagkain

Gutom ang nararamdaman mo kapag wala kang sapat na kinakain. Ang kawalan ng kapanatagan sa pagkain ay ang hanay ng mga pangyayari na pumipigil sa iyong pag-access sa pagkain. Sa ngayon, libu-libong mga residente at kapitbahay namin ang nakikipagpunyagi sa gutom; ang ilan ay walang pagkain para sa maraming pagkain o kahit na mga araw nang paisa-isa.

Hunger In our Community food insecurity
Hunger In our Community food facts
Mga Katotohanan sa Pagkakainsiguro sa Pagkain
  • Ang kawalan ng kapanatagan sa pagkain ay nag-iiba-iba sa buong lalawigan. Sa ilang mga komunidad, higit sa kalahati ng lahat ng mga residente ay walang katiyakan sa pagkain.
  • Ang kawalan ng kapanatagan sa pagkain ay karaniwang episodiko at madalas na paikot. Ang mga tao ay maaaring mangailangan ng tulong sa isang solong oras, sa loob ng ilang buwan, o sa mas regular na batayan.
  • Walang isang mukha ng kawalan ng kapanatagan sa pagkain. Nag-iiba ang pangangailangan sa mga bata, matatandang matatanda, taong may kapansanan, beterano, mahirap na nagtatrabaho, at iba pa, pati na rin ang pinakamahusay na paraan ng pag-abot sa kanila.
  • Ang paggawa ng mga desisyon sa tradeoff sa pagitan ng pagbabayad para sa pagkain at iba pang pangunahing mga pangangailangan tulad ng mga bayarin sa medisina at pabahay ay pangkaraniwan sa mga indibidwal at pamilya na lumipat sa HANAP para sa pagkain.
  • Maraming mga sambahayan na walang katiyakan sa pagkain ang hindi kwalipikado para sa mga programang tulong sa federal na nutrisyon tulad ng SNAP (dating mga selyo ng pagkain).

Tingnan ang aming mga programa at serbisyo

Mga Pantry ng Pagkain at Mga Merkado sa Mobile

Ang malawak na network ng pamamahagi ng pagkain ng FIND ay nagsisiguro sa bawat komunidad na mayroong malusog, abot-kayang pagkain sa malapit.

Mga Programang Batay sa Bata at Paaralan

Ang mga bata ay ang hinaharap, at hindi sila maaaring tumagal sa mundo nang walang balanseng pagkain ng tatlong beses sa isang araw!

Mga manggagawa sa Pangkalusugan ng Komunidad

Kumuha ng tulong sa dalubhasa sa pag-apply para sa mga benepisyo ng CalFresh at iba pang mga mapagkukunang pampinansyal.