Suporta sa Korporasyon

suporta sa korporasyon

Magbigay ng pondo, magboluntaryo, magbigay ng pagkain, at itaas ang kamalayan. Bilang isang tagasuporta ng korporasyon ng FIND Food Bank, ipapakita mo ang iyong pangako sa pagtatapos ng kagutuman at pag-sponsor ng isang mas maliwanag, mas malusog na pamayanan. Ang mga negosyo mula sa bawat sektor ay pumili ng FIND Food Bank bilang isang kasosyo sa kawanggawa dahil gumawa kami ng agaran at pangmatagalang epekto sa kagutuman at kagalingan sa pamayanan. Ginagamit namin nang mahusay ang iyong kontribusyon: 97.6% ng bawat dolyar na naiambag ay direkta sa aming mga programa sa pagtulong sa gutom.