Makipag-ugnayan

Contact FIND Food Bank

Punan ang contact form na ito upang isumite ang iyong pagtatanong. Inaasahan namin ang pakikipag-usap sa iyo.

760-775-3663

Please call during business hours:

Monday through Friday 8am-4:30pm

Bisitahin mo kami

HANAPIN ang Bangko ng Pagkain
83775 Citrus Ave,
Indio, CA 92201
Kumuha ng Mga Direksyon>

Hi-Desert Branch
Morongo Basin Healthcare District
6530 La Contenta Road, Suite 300
Yucca Valley, CA 92252