Pagkilala sa Korporasyon

Pagkilala sa Korporasyon

Ang aming mga kasosyo sa korporasyon ay mahalaga sa aming misyon na wakasan ang kagutuman sa rehiyon ng disyerto. Sa pamamagitan ng mga donasyon ng pagkain, mga gawad at suportang pinansyal, mga in-kind na donasyon, pagboboluntaryo, mga sponsorship ng kaganapan, at mga katugmang regalo, ang aming mga kasosyo ay nagbibigay ng mahalagang suporta sa mga programa ng pagkain ng FIND.

Corporate Sponsors & Volunteers