Mamasyal

Mamasyal

Ang FIND Food Bank ay tumutulong na magsilbi sa average na 150,000 katao na nakakaranas ng kawalan ng seguridad sa pagkain bawat buwan, na katumbas ng humigit-kumulang 30 milyong libra ng pagkain, at higit sa 22 milyong pagkain. Samahan kami sa aming isang oras na FIND Tour para matuklasan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging ang tanging panrehiyong bangko ng pagkain at alamin ang tungkol sa aming gawain upang wakasan ang gutom sa rehiyon ng disyerto ng Coachella Valley. Sa tour na ito, binibigyang-buhay namin ang misyon ng FIND at binibigyang-inspirasyon ka na sumama sa amin sa pagtulong sa aming mga kapitbahay na nangangailangan.

Mangyaring tandaan na ito ay isang paglalakad sa paglalakad, kaya't mangyaring magsuot ng komportableng saradong sapatos, takip sa mukha, at alalahanin ang distansya ng panlipunan. Tumawag ka 760-775-3663 ext. 125 upang mag-iskedyul ng isang paglilibot.