Tungkol sa atin

Tapusin na natin ang gutom

HANAPIN ang Bangko ng Pagkain

Ang FIND ay ang panrehiyong bangko ng pagkain na naghahain sa silangang Riverside at katimugang San Bernardino Counties sa timog California. Kami ay isa sa 200 Feeding America network food banks sa United States. Kami ang panrehiyong pang-emerhensiyang bangko sa pagtugon sa kalamidad na kinikilala ng estado at county bilang unang linya ng depensa laban sa gutom. Tumutulong kami sa pagpapakain ng average na 150,000 tao bawat buwan sa pamamagitan ng aming network ng 150 na mga site ng pamamahagi, na kinabibilangan ng Community Mobile Markets ng FIND, at higit sa 80 mga kasosyong nakabatay sa komunidad.

Ang Network Network ng FIND ay nagsasama ng tungkol sa 90% ng mga pantry ng pagkain sa aming rehiyon, mga kusina ng sopas, at mga organisasyong hindi kumikita na kumokolekta ng pagkain mula sa FIND upang ipamahagi sa kanilang mga komunidad. Gumagawa ang FIND Food Bank upang itaguyod ang dignidad at protektahan ang kalusugan ng mga taong pinaglilingkuran natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng masustansya, naaangkop na kulturang pagkain sa sinumang nangangailangan kung saan ito pinaka kailangan.

Tapusin Natin ang Gutom.

Ang aming layunin

HANAPIN ang Bangko ng Pagkain

Para sa araw na ito

Ang aming mga programa ay nagbibigay ng access sa mga pangunahing pangangailangan ng aming mga kliyente ng masusustansyang pagkain sa pamamagitan ng network ng FIND ng mga lugar ng pamamahagi ng pagkain. Kasama sa aming network ang higit sa 100 Ahensya, tulad ng mga soup kitchen, mga tirahan para sa mga walang tirahan, mga organisasyong pangrelihiyon, at mga libreng Community Mobile Markets din ng FIND. Ang FIND ay kinikilala ng Estado ng California at County ng Riverside bilang ang panrehiyong bangko ng pagkain para sa kalamidad at pagtugon sa emerhensiya na nagsisilbing hub para sa pamamahagi ng pagkain sa sakuna sa rehiyon ng disyerto.

Para bukas

Sinusuportahan ng aming mga karagdagang serbisyo sa outreach ang pag-access ng mga kliyente sa pagkain sa pamamagitan ng iba pang mga programa sa tulong sa pagkain bukod sa direktang mga pamamahagi ng pagkain. Ang mga programang ito ay nagdaragdag ng sariling kakayahan para sa mga tao na ma-access ang malusog na pagkain na makakatulong sa kanilang umunlad. Matuto nang higit pa tungkol sa FIND's CalFresh Outreach Case Management program at pangkat ng Mga manggagawa sa Pangkalusugan ng Komunidad makakatulong sa iyo na mag-sign up para sa mga programa at benepisyo.

Pang habambuhay

Nakikipagtulungan ang FIND sa iba pang pangunahing mga nonprofit at samahan sa loob ng mga pangunahing lugar upang matugunan ang mga ugat na sanhi ng gutom. Nakikipag-usap kami sa mga paaralan, kolehiyo, at unibersidad, mga institusyong literasiya sa pananalapi, Pangangalaga sa kalusugan, at mga sektor ng pag-unlad ng mga manggagawa upang makilala ang kanilang mga koneksyon sa kawalang-seguridad sa pagkain at mabisang tagapagtaguyod para sa kalusugan ng komunidad at ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa publiko-pribadong pagtalakay sa kagutuman.

Pahayag ng Equity

As FIND Food Bank is the regional food bank that serves our Desert Community,  the importance of equity for all people is at the forefront of who we are as an organization.  Our movement in hunger relief is grounded by a true spirit of breaking cycles of poverty in our communities by ensuring people of all colors have equitable access to healthy food, whether they are able to afford it or not. Through this work, we know and understand that by healing food insecurity, it provides the necessary support for people to thrive in other areas, such as Education, Health, Workforce Development and Housing, which are needed to achieve self-sufficiency and further equality for all.

Ang aming mga iniisip ay nasa lahat ng tao sa aming komunidad, aming estado, aming bansa, at aming mundo na sumasama sa amin sa mga prinsipyong ito ng Equity; at naniniwala na ang pagkakapantay-pantay, tulad ng pagkain, ay hindi isang estado ng pulitika, ngunit tunay na isang estado ng karapatang pantao para sa lahat ng tao.