Hãy Chấm dứt Đói

Hôm nay, ngày mai và suốt đời

Feeding Eastern Riverside and Southern San Bernardino Counties

Find Food Now

Tham gia

Why We’re Here for the Community

In 2022, we distributed 20 triệu tiền ăn đến

120,000 people trung bình mỗi tháng vào lúc

150+ distribution sites

Hunger and food insecurity are widespread and affect a diverse range of people and places in the Coachella Valley desert region. Our organization was created over three decades ago to assist and empower those who face challenges meeting their basic nutritional needs. FIND is a healthy food bank that delivers fresh and non-perishable food to a vast network of community agency partners and directly to people in our communities. FIND provides 75-100% of the total food supply for 90% of the region’s major soup kitchens, food pantries, religious organizations, and nonprofits. FIND also has a robust Mobile Market system at an additional 46 distribution sites. We help feed on average 120,000 people per month.

FIND Food Bank là chuyên gia về vấn đề mất an ninh lương thực và những nguyên nhân gốc rễ của nó ở vùng sa mạc của chúng ta. Chúng tôi là ngân hàng lương thực khu vực ứng phó thảm họa khẩn cấp được tiểu bang và quận công nhận là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại nạn đói. Chúng tôi đóng vai trò là trung tâm triển khai thực phẩm của tiểu bang và liên bang cho tất cả các cửa hàng thực phẩm và những người trong khu vực kinh doanh của chúng tôi. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi là tổng thể và dành riêng cho việc giáo dục cộng đồng, nâng cao nhận thức và huy động các nguồn lực để chống đói và chấm dứt chu kỳ đói nghèo. Mục tiêu của chúng tôi là chấm dứt nạn đói hôm nay, ngày mai và suốt đời.

Quyên góp quỹ

$25 can provide over 100 meals to the community.

Quyên góp thực phẩm

Bắt đầu một đợt mua sắm thực phẩm hoặc bỏ ra một khoản đóng góp cá nhân tại nhà kho của chúng tôi!

Tình nguyện viên

Give back at FIND’s food distributions, pack food in our warehouse, or help in the office.

Finding food near you is easy!

Cố gắng của chúng tôi Tìm đồ ăn bản đồ để tìm vị trí phân phối thực phẩm gần nhất với vùng lân cận của bạn.

Tìm đồ ăn
Nhiệm vụ của chúng ta

Bạn có biết không?

A regional food bank acts as a hub, sourcing food from a variety of places across the US and from people, processing it safely in our warehouse, and distributing it equitably to the hundreds of food pantries, nonprofit organizations, soup kitchens, homeless shelters, and Mobile Markets that serve individual communities across the desert region.

75% – 100%

trong tổng số nguồn cung cấp thực phẩm cho hơn 100 nhà bếp súp lớn của sa mạc, kho thực phẩm, các tổ chức tôn giáo và tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực của chúng tôi.

FIND cũng có một hệ thống tủ đựng thức ăn di động mạnh mẽ và bổ sung

46 Sites

Chúng tôi giúp nguồn cấp dữ liệu trung bình

120,000

người mỗi tháng.