Tham gia

Có rất nhiều cách để tham gia vào cuộc chiến chống đói.

Quyên góp ngay bây giờ

$1 cung cấp 5 bữa ăn cho những người hàng xóm có nhu cầu.

Tình nguyện viên

Các tình nguyện viên là trọng tâm của công việc của chúng tôi để chấm dứt nạn đói tại địa phương. Lam the nao ban co the giup tim kiem.

Học

Tìm hiểu về nguyên nhân gốc rễ và các giải pháp duy nhất cho tình trạng mất an ninh lương thực và nạn đói ở sa mạc.

Hỗ trợ doanh nghiệp

Trả lại và gắn kết với nhóm của bạn! Xem những gì có trong cửa hàng khi công ty của bạn hợp tác với FIND.