Phiên dịch

Chính sách về quyền riêng tư và đóng góp của nhà tài trợ

FIND Food Bank (Food In Need of Distribution, Inc.) cam kết tôn trọng quyền riêng tư của các nhà tài trợ của chúng tôi. Chúng tôi đã phát triển chính sách bảo mật này để đảm bảo các nhà tài trợ của chúng tôi rằng thông tin của nhà tài trợ sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

Nhận thức

FIND Food Bank cung cấp Chính sách Quyền riêng tư của Nhà tài trợ này để giúp bạn biết về chính sách bảo mật của chúng tôi và để thông báo cho bạn về cách thông tin của bạn được sử dụng. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn cơ hội xóa tên của bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi, nếu bạn muốn làm như vậy.

Thông tin được thu thập

Dưới đây là các loại thông tin về nhà tài trợ mà chúng tôi thu thập và duy trì:

Thông tin liên hệ: tên, tên doanh nghiệp, địa chỉ đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ email;

Thông tin thanh toán: số tiền đóng góp, loại thẻ tín dụng, số séc và thông tin thanh toán; Chúng tôi không lưu giữ thẻ tín dụng trong hồ sơ, khi khoản đóng góp được xử lý thông qua cơ sở dữ liệu nhà tài trợ của chúng tôi, qua trang web của chúng tôi hoặc PayPal, chúng tôi sẽ không còn quyền truy cập vào số thẻ tín dụng của bạn nữa.

Thông tin về cách bạn quyên góp: trả lời thư trực tiếp, trực tuyến, câu lạc bộ quyên góp hàng tháng, sự kiện tình nguyện, tham gia diễn thuyết, v.v.;

Thông tin liên quan đến cách bạn nghe về FIND Food Bank;

Thông tin bạn muốn chia sẻ: câu hỏi, nhận xét, đề xuất; và

Yêu cầu của bạn để nhận thông tin cập nhật định kỳ: ví dụ: cho những cá nhân yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi thư định kỳ liên quan đến các kháng nghị gây quỹ cụ thể, các lĩnh vực quan tâm và bản tin.

Thông tin được sử dụng như thế nào

FIND Food Bank sử dụng thông tin của bạn để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn. Cụ thể, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để giúp bạn hoàn tất giao dịch, liên lạc lại với bạn và cập nhật cho bạn về TÌM diễn biến. Số thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để đóng góp hoặc xử lý thanh toán và không được giữ lại cho các mục đích khác. Chúng tôi sử dụng các nhận xét bạn đưa ra để cung cấp cho bạn thông tin được yêu cầu và chúng tôi xem xét nghiêm túc từng đề xuất về cách chúng tôi có thể cải thiện giao tiếp.

Không chia sẻ thông tin cá nhân

FIND Food Bank sẽ không bán, cho thuê hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho các tổ chức khác. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng danh tính của tất cả các nhà tài trợ của chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Việc sử dụng thông tin của nhà tài trợ sẽ được giới hạn cho các mục đích nội bộ của Ngân hàng Thực phẩm FIND và chỉ để tiếp tục các hoạt động và mục đích sứ mệnh của chúng tôi là FIND.

Khoản đóng góp của tôi sẽ đi đến đâu và nó giúp được gì cho Fight Hunger?

$1 provides 4 meals to our neighbors experiencing hunger in the Coachella Valley and Hi-Desert. Your gift stays local to help those who facing food insecurity in our neighborhoods. Donations sent to FIND Food Bank are considered undesignated funds, meaning contributions will go to what is most needed within FIND Food Bank. If the donation contains specific instructions that the gift is intended for a specific program, FIND will designate the contribution to the appropriate fund per the donor’s instructions. Unless specified otherwise, all direct mail, marketing, e-mail, and personal solicitations are for undesignated funds. Please visit our website at www.findfoodbank.org to view our most recent financial statements. We can assure you that your investment is effective and efficient in fighting hunger in the Coachella Valley.

Xóa tên của bạn khỏi danh sách gửi thư hoặc email của chúng tôi

Mong muốn của chúng tôi là không gửi thư hoặc e-mail không mong muốn cho các nhà tài trợ của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, e-mail hoặc USPS mail nếu bạn muốn bị xóa khỏi danh sách gửi thư hoặc e-mail của chúng tôi. Sau khi nhận và xử lý yêu cầu “chọn không tham gia” của bạn, FIND Food Bank sẽ thực hiện các chỉnh sửa trong hồ sơ nhà tài trợ của bạn, do đó bạn sẽ không còn nhận được các thông báo mà bạn đã yêu cầu cụ thể nữa.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có nhận xét hoặc câu hỏi về chính sách bảo mật nhà tài trợ của chúng tôi, vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi tại info@findfoodbank.org hoặc gọi cho chúng tôi theo số (760) 775-3663.