Quà tặng phù hợp

Quà tặng phù hợp

Khoản đóng góp của bạn có thể tiến xa hơn nữa để cung cấp thực phẩm lành mạnh ngay hôm nay để chấm dứt nạn đói vào ngày mai và suốt đời. Để chủ nhân của bạn phù hợp với quà tặng của bạn là một cách để bạn và công ty của bạn hỗ trợ những người đang đối mặt với tình trạng bất an về thực phẩm và tài chính.

Khi bạn quyên góp cho FIND Food Bank, khoản đóng góp phù hợp của công ty bạn sẽ giúp món quà đi xa gấp đôi.

Tặng hàng năm

Planned & Estate Giving

Kế hoạch & Cho tặng Bất động sản

Donor FAQ’s