Phiên dịch

Quyên góp thực phẩm

Quyên góp thực phẩm

Hãy hành động để hỗ trợ cộng đồng của bạn bằng cách yêu cầu tổ chức một thùng thực phẩm TÌM tại nơi làm việc, không gian cộng đồng, câu lạc bộ đồng quê, v.v. Bạn có thể kiểm tra thùng quyên góp thực phẩm trong một khoảng thời gian dài để tổ chức một đợt thực phẩm toàn công ty hoặc khuyến khích đóng góp từ khách hàng quen quanh năm. Sau khi (các) thùng của bạn đầy, hãy gọi 760-775-3663 máy lẻ 103 để lên lịch đón. Đội ngũ kho hàng của chúng tôi sẽ thu dọn thùng, mang thực phẩm đến phân loại trong kho của chúng tôi và gửi lại theo yêu cầu.

Liên hệ với Nhóm kho hàng của chúng tôi để yêu cầu thùng hoặc lấy hàng, hãy gọi 760-775-3663 máy lẻ 117 hoặc gửi yêu cầu qua email.

Donate foods take action