Phiên dịch

Công viên Bagdouma và Trung tâm cộng đồng

51-723 Douma St. Coachella, CA

GIỜ:
Thứ Ba thứ 2 và thứ 4: 8:00 sáng - 9:00 sáng

CÁC NGÀY ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 12: Mùng 2 và LẦN THỨ 3 Thứ Ba của tháng