Calfresh Resource Fair

Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

Calfresh Resource Fair

Tháng Năm 16 @ 5:00 chiều - 7:00 chiều

Calfresh event may 16

The Calfresh event offers on the spot Calfresh and Medical Assistance, Free distribution of food and non-food household necessities.  English and Spanish Version of Flyer below.

Calfresh event may 16    Calfresh event May16

Thông tin chi tiết

Ngày:
Tháng Năm 16
Thời gian:
5:00 chiều - 7:00 chiều
Biến cố Category:
Thẻ Biến cố:
Trang mạng:
https://findfoodbank.org

Organizer

TÌM Ngân hàng Thực phẩm

Hội họp

American Legion Post 739
44200 Sun Gold St
Indio, 92201 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google
Phone
760-775-3663
Xem trang web Hội họp