Isalin

Mga Regalo sa Stock

Mga Regalo sa Stock

Gumawa ng isang mas malaking epekto sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangmatagalang pinahahalagahan na mga security, kasama ang stock, bond, at mutual fund, nang direkta sa FIND Food Bank.

Kung ihahambing sa pagbibigay ng cash o pagbebenta ng iyong pinahahalagahan na seguridad at pag-aambag ng mga nalikom na pagkatapos ng buwis, maaari mong awtomatikong taasan ang iyong regalo at ang iyong pagbawas sa buwis sa pamamagitan ng pagtatalaga ng FIND Food Bank bilang beneficiary. Ang ganitong uri ng regalo ay maaaring maging kaakit-akit lalo na kung may hawak kang pagbabahagi na pinahahalagahan nang malaki sa halaga ngunit nagbubunga ng mababang dividend.