Homebound Delivery Program

Homebound Deliveries

Ang FIND Food Bank ay naglunsad ng isang Home Bound Delivery Program noong 2020 bilang tugon sa mga order ng stay-at-home na iniutos ng State of California. Sa pamamagitan ng programang ito, ang mga boluntaryo ay gumagamit ng kanilang sariling mga sasakyan upang maihatid ang 40-50 pounds ng pagkain sa mga pamilya at indibidwal na nakahiwalay o hindi makakolekta ng pagkain sa pamamagitan ng iba`t ibang mga site ng pamamahagi sa buong rehiyon. Ang FIND Food Bank ay nakatuon sa pagpapatuloy ng program na ito na lampas sa pandemya upang matiyak na pinakamahusay na maihatid namin ang aming pinaka-mahina at nakahiwalay na mga kliyente.

Approximately, 130 homebound clients rely on FIND’s volunteers to deliver healthy groceries once a month.

Contact the Volunteer Programs Department to sign up to become a homebound delivery driver at 760-775-3663 ext. 123 or email volunteers@findfoodbank.org