Isalin

Mga Kahilingan sa Referral na Mga Pakinabang

Ang FIND Food Bank ay mayroong CalFresh Outreach & Case Management Program upang matulungan ang pagkonekta sa mga tao at pamilya na walang katiyakan sa pagkain sa mga karagdagang mapagkukunan para sa kanilang sambahayan.

Para sa karagdagang impormasyon o tulong sa prosesong ito, mangyaring tumawag 760-775-3663. Palagi kaming masaya na tumulong.