83-791 Date Ave, Indio, CA 92201

ORAS:
USDA Ika-3 Miyer ng Buwan: 8:00 am - 10:00 am
Mga Emergency Bag Mon-Biy: 8:00 am – 10:00 am AT 1:00 pm – 3:00 pm
Mainit na Pagkain Mon-Biy: 11:00 am - 11:45 am