Isalin

FIND Food Bank Helps Bridge the Meal-gap in Rural Areas like the Hi-desert

Disyembre 15 | News & Press

Sa pamamagitan ng 

HANAPIN ang Food Bank, ang panrehiyong bangko ng pagkain sa disyerto ay tumutulong na sugpuin ang agwat ng pagkain sa mga rural na lugar tulad ng hi-desert.

Sinundan ni Caitlin Thropay ng News Channel 3 ang FIND Food Bank sa kanilang distribution site sa Joshua Tree at ipinapaliwanag kung bakit napakahalaga ng site na ito sa daan-daang pamilyang nangangailangan ng tulong sa pagkain.

“Salamat sa Diyos na sila ay nagbibigay at tumutulong,” sabi ni Judith. Umaasa siya sa pagkain mula sa FIND Food Bank.

Dalawang beses sa isang buwan, isang linya ng mga kotse ang bumabalot sa Joshua Tree Elementary School kung saan ang FIND Food Bank ay nagsisilbi ng hanggang 400 pamilya. Iyan ay humigit-kumulang 1,300 katao na walang katiyakan sa pagkain.

"Ang kagutuman ay isang isyu sa komunidad," sinabi ni Yvonne Gates, remote distribution coordinator para sa FIND Food Bank sa News Channel 3. "Kailangan nating lahat na humakbang nang sama-sama at tumulong sa ating mga kapitbahay," dagdag ni Gates.

Ayon sa FIND Food Bank, tumaas ang kawalan ng seguridad sa pagkain sa mga rural na lugar tulad ng hi-desert dahil sa geographic na paghihiwalay, kakulangan ng mga pagkakataon at limitadong mapagkukunan.

Hindi lang nagtatrabaho si Gates sa FIND Food Bank, kundi alam din niya ang pangangailangan ng pagkain dahil nakatira siya sa hi-desert.

"Mas mahirap para sa amin na makahanap ng mga mapagkukunan at kung mayroon kaming mga mapagkukunan mayroong isang makabuluhang mas maraming oras ng paglalakbay upang ma-secure iyon," sabi ni Gates.

Ang lugar ng pamamahagi na ito ay isang sentrong hub para makakuha ng pagkain ang mga tao.

"Ang Joshua Tree ay parang sentro," paliwanag ng mga gate. "Ang Morongo Valley, Yucca Valley ay maaaring pumunta dito pati na rin ang Wonder Valley at 29 Palms kaya talagang nakakatulong ito sa mga taong nabubuhay na kumalat," sabi niya.

Ang site na ito ay unang nagsimula sa simula ng pandemya noong Abril 2020.

"Marami sa mga taong ito ang maghihintay ng mahigit isang oras para makuha ang pagkain na ito," sabi ni Gates.

Karamihan sa pagkain na hatid ng FIND Food Bank ay sariwang ani.

"May mga shelf stable item, dairy, meat kaya may well balanced diet," sabi ni Gates.

Ibinahagi ni Gates na ang kanyang komunidad ay nagpapasalamat sa FIND Food Bank para sa pagdikit sa pagitan ng pagkain sa hi-desert.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa FIND Food Bank at sa kanilang mga mapagkukunan bisitahin ang kanilang website dito: https://www.findfoodbank.org/

HANAPIN ang Food Bank, ang panrehiyong bangko ng pagkain sa disyerto ay tumutulong na sugpuin ang agwat ng pagkain sa mga rural na lugar tulad ng hi-desert.

Sinundan ni Caitlin Thropay ng News Channel 3 ang FIND Food Bank sa kanilang distribution site sa Joshua Tree at ipinapaliwanag kung bakit napakahalaga ng site na ito sa daan-daang pamilyang nangangailangan ng tulong sa pagkain.

“Salamat sa Diyos na sila ay nagbibigay at tumutulong,” sabi ni Judith. Umaasa siya sa pagkain mula sa FIND Food Bank.

Dalawang beses sa isang buwan, isang linya ng mga kotse ang bumabalot sa Joshua Tree Elementary School kung saan ang FIND Food Bank ay nagsisilbi ng hanggang 400 pamilya. Iyan ay humigit-kumulang 1,300 katao na walang katiyakan sa pagkain.

"Ang kagutuman ay isang isyu sa komunidad," sinabi ni Yvonne Gates, remote distribution coordinator para sa FIND Food Bank sa News Channel 3. "Kailangan nating lahat na humakbang nang sama-sama at tumulong sa ating mga kapitbahay," dagdag ni Gates.

Ayon sa FIND Food Bank, tumaas ang kawalan ng seguridad sa pagkain sa mga rural na lugar tulad ng hi-desert dahil sa geographic na paghihiwalay, kakulangan ng mga pagkakataon at limitadong mapagkukunan.

Hindi lang nagtatrabaho si Gates sa FIND Food Bank, kundi alam din niya ang pangangailangan ng pagkain dahil nakatira siya sa hi-desert.

"Mas mahirap para sa amin na makahanap ng mga mapagkukunan at kung mayroon kaming mga mapagkukunan mayroong isang makabuluhang mas maraming oras ng paglalakbay upang ma-secure iyon," sabi ni Gates.

Ang lugar ng pamamahagi na ito ay isang sentrong hub para makakuha ng pagkain ang mga tao.

"Ang Joshua Tree ay parang sentro," paliwanag ng mga gate. "Ang Morongo Valley, Yucca Valley ay maaaring pumunta dito pati na rin ang Wonder Valley at 29 Palms kaya talagang nakakatulong ito sa mga taong nabubuhay na kumalat," sabi niya.

Ang site na ito ay unang nagsimula sa simula ng pandemya noong Abril 2020.

"Marami sa mga taong ito ang maghihintay ng mahigit isang oras para makuha ang pagkain na ito," sabi ni Gates.

Karamihan sa pagkain na hatid ng FIND Food Bank ay sariwang ani.

"May mga shelf stable item, dairy, meat kaya may well balanced diet," sabi ni Gates.

Ibinahagi ni Gates na ang kanyang komunidad ay nagpapasalamat sa FIND Food Bank para sa pagdikit sa pagitan ng pagkain sa hi-desert.