Isalin

Mga Mas Matandang Programa ng Matanda

Mga Mas Matandang Programa ng Matanda

Ang mga matatandang matatanda ay madalas na nabubuhay sa mga maayos na kita at nanganganib sa kawalan ng kapanatagan sa pagkain. Sa katunayan, 23% ng mga taong pinaghahatid namin ay higit sa 65. Ang FIND ay nagbibigay ng naka-target na suporta upang maabot ang mahina itong populasyon.

Ang FIND ay nagho-host ng isang seniors-only walk-up distribution tuwing ibang linggo sa La Quinta Desert Recreation District.

Kailangan mo ng tulong sa pag-access ng pagkain na malapit sa iyo? Mag-click dito upang makahanap ng isang programa sa pagkain.

Commodity Supplement Food Program

Gumagana ang CSFP upang mapabuti ang kalusugan ng mga indibidwal na hindi bababa sa 60 taong gulang sa pamamagitan ng pagdaragdag sa kanilang mga diyeta ng masustansiyang USDA commodity na pagkain. Ang CSFP ay isang programang pandagdag na pagkain na pinondohan ng Departamento ng Agrikultura (USDA) ng Estados Unidos na pinangangasiwaan ng California Department of Social Services (CDSS). Ang programa ay nagbibigay ng USDA commodities sa isang network ng sampung food bank, kabilang ang FIND Food Bank, upang mapabuti ang kalusugan ng mga nakatatanda sa California sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga masusustansyang pagkain.

Pamamahala sa Kaso ng CalFresh

Older Adult Programs

Kailangan mo ba ng karagdagang tulong sa pagbili ng mga pamilihan? Ang mga matatanda ay isa sa pinakamalaking grupo na kwalipikado para sa CalFresh ngunit hindi inaangkin ang mga benepisyong nararapat sa kanila. Kadalasan ay dahil sa mga maling kuru-kuro tungkol sa proseso ng aplikasyon at mga benepisyong natanggap. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano ka matutulungan ng CalFresh na bumili ng mga masusustansyang pagkain!

Tumawag sa 760-775-3663 upang makagawa ng isang tipanan kasama ang CalFresh Case Management Team ng FIND. Maaari silang gumana sa pamamagitan ng iyong aplikasyon upang matiyak na natanggap mo ang maximum na mga benepisyo.

Mga Karaniwang Katanungan

"Kwalipikado lang ako para sa pinakamababang benepisyo dahil sa aking seguridad sa lipunan."

Ang listahan ng iyong buwanang mga gastos sa medisina ay maaaring dagdagan ang halagang natanggap mo at ma-maximize ang iyong mga benepisyo.

"Ayokong kumuha ng mga mapagkukunan mula sa isang taong nangangailangan sa kanila."

Ang SNAP ay isang programa na karapatan. Ang sinumang kwalipikadong tumanggap ng CalFresh ay makakatanggap ng mga benepisyo.

"Ang application ay tumatagal ng masyadong maraming oras, at ang minimum na mga benepisyo ay hindi nagkakahalaga ng pagsisikap."

Kapag kwalipikado ka para sa CalFresh, awtomatiko kang kwalipikado para sa iba pang mga programa sa pagtitipid at mga benepisyo upang mapalawak ang iyong buwanang badyet.

Maaaring matulungan ka ng mga manggagawa sa kalusugan ng FIND na mag-apply upang makatipid ng hanggang sa 20% sa iyong buwanang gas bill:

Programang Kahalili ng California para sa Programang Enerhiya (CAREs)

LIHEAP (Mababang Kita na Programa ng Tulong sa Enerhiya sa Bahay na Mababang Kita

"Hindi ako makapunta sa tanggapan ng CalFresh para sa isang pakikipanayam."

Kung hindi ka makapunta sa tanggapan ng CalFresh, maaari kang humiling ng isang pakikipanayam sa telepono. Maaari mo ring hilingin sa isang kamag-anak, pastor, kapitbahay, atbp., Na dumalo sa panayam bilang isang awtorisadong kinatawan.

"Ayokong pumunta sa tanggapan ng CalFresh bawat ilang buwan upang manatiling nakakakuha ng mga benepisyo." Ang mga sambahayan kung saan ang lahat ng kasapi ng nasa hustong gulang ay nakatatanda ay maaaring mag-recertify lamang bawat 24 na buwan, at ang mga county ay dapat magbigay ng pagpipilian upang talikuran ang panayam na panayam kung ang lahat ng miyembro ng sambahayan ay 60 o mas matanda, o may kapansanan.

"Akala ko ang matatandang matatanda ay makakatanggap lamang ng $3,250 sa mga mapagkukunan."

Sa karamihan ng mga kaso, walang limitasyon sa mapagkukunan para sa CalFresh. Maaari kang maging karapat-dapat kahit na mayroon kang pera sa mga pagtitipid at mga account sa pagreretiro. 

Matuto nang higit pa tungkol sa mga alamat at katotohanan Tungkol sa CalFresh para sa Mas Matanda (edad 60 pataas)