Isalin

Pandemya-EBT

Ano ang Pandemik-EBT?

Ang Pandemic EBT ay isang pederal na programa na nagbibigay sa mga karapat-dapat na pamilya ng karagdagang mga benepisyo sa pagkain sa tuktok ng mga benepisyo ng Pagkain ng CalFresh at mga pagkain sa paaralan. P-EBT cards ay maaaring makatulong sa iyo na gumawa ng isang mas maliit na badyet pakiramdam mas malaki!

Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon: