Isalin

Mag-donate ng Mga Pagkain

Mag-donate ng Mga Pagkain

Gumawa ng pagkilos upang suportahan ang iyong pamayanan sa pamamagitan ng paghingi ng isang HANAPANG basurahan ng pagkain sa iyong lugar ng trabaho, puwang ng komunidad, club ng bansa, atbp. Maaari mong suriin ang isang basurang koleksyon ng donasyon ng pagkain para sa isang pinalawig na tagal ng panahon upang mag-host ng isang food drive sa buong kumpanya o hikayatin ang mga donasyon mula sa mga parokyano sa buong taon. Kapag ang iyong (mga) bin ay puno na, tumawag 760-775-3663 ext 103 upang mag-iskedyul ng isang pick-up. Ang aming koponan sa warehouse ay mangongolekta ng mga bins, magdadala ng pagkain upang maiayos sa aming warehouse, at ibabalik ito kapag hiniling.

Abutin ang aming Koponan sa Warehouse upang humiling ng isang bin o isang pick-up, tumawag 760-775-3663 ext. 117 o magpadala ng isang kahilingan sa pamamagitan ng email.

Donate foods take action