Phiên dịch

Câu chuyện của chúng tôi

Cộng đồng đang hành động

FIND Food Bank in urgent need of volunteers

TÌM Ngân hàng Thực phẩm đang cần tình nguyện viên gấp

Jennifer Franco KESQ Weekend Anchor / Weekday Reporter FIND Food Bank đang kêu gọi các tình nguyện viên hiện có và những người có thể quan tâm đăng ký làm tình nguyện viên tại các sự kiện phân phối sắp tới. Giống như nhiều tổ chức khác, đợt tăng COVID-19 mới nhất đã gây ra một căng thẳng ...

Đọc thêm
FIND Food Bank’s mobile food markets brings healthy food near you

TÌM các chợ thực phẩm di động của Food Bank mang thực phẩm lành mạnh đến gần bạn

Crystal Jimenez KESQ Reporter Mỗi ngày trong tuần FIND Food Bank tổ chức các phiên chợ thực phẩm di động để mang đến những lựa chọn thực phẩm lành mạnh cho các cộng đồng chưa được phục vụ. Trong những ngày lễ, nhu cầu về những loại thực phẩm này càng tăng cao. Hàng trăm người luôn xếp hàng để TÌM ...

Đọc thêm