Phiên dịch

68-550 Dinah Shore Dr. Cathedral City, CA 92234

GIỜ:
Thức ăn khẩn cấp Thứ 4: 1:00 pm-2:30 pm
Thức ăn khẩn cấp Thứ 7: 8:00 sáng - 9:30 sáng
USDA Thứ Bảy thứ 2 trong tháng:

TIẾP XÚC:
(760) 534-4719 hoặc (760) 808-1091
Frank Noriega