Phiên dịch

Kiếm một món quà để chiến đấu

Đói trẻ em

FIND Food Bank là Ngân hàng Lương thực Khu vực của Sa mạc.

FIND phân phối thực phẩm lành mạnh đến hơn 150 địa điểm trên khắp Vùng Sa mạc để đảm bảo không có trẻ em nào bị đói và mọi gia đình đều biết bữa ăn tiếp theo của họ đến từ đâu. 

4 trong số 5 trẻ em trong sa mạc là thực phẩm không an toàn. Trẻ em không được học do đói phải đối mặt với những bất lợi nghiêm trọng làm tăng khả năng nghèo đói ở tuổi trưởng thành. 

Đóng góp được khấu trừ thuế cho FIND Food Bank

Giúp nuôi dưỡng 150.000 trẻ em, cha mẹ đang đi làm, người cao niên, cựu chiến binh và các cá nhân trung bình mỗi tháng trong Vùng sa mạc Thung lũng Coachella.

FIND đã cung cấp cho những người có nhu cầu từ năm 1983.

Của bạn đây SAU ĐÓ. Của bạn đây HIỆN NAY. Của bạn đây LUÔN.