Phiên dịch

Blog

Food Pantries & Mobile Markets

Giới thiệu Đào sâu

Blog mới của FIND giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của nạn đói ở địa phương. Cùng theo dõi để tìm ra các giải pháp tạo ra một cộng đồng không mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đọc thêm    2 phút đọc

Food Pantries & Mobile Markets

28 năm phục vụ: Giám đốc Chương trình Thực phẩm Temple Sinai Nghỉ hưu

Gail và Saul Jacobs đã cống hiến 28 năm cho chương trình nuôi dưỡng của Temple Sinai. Bây giờ họ chia sẻ ý nghĩa của dịch vụ tình nguyện đó.

Xem cuộc phỏng vấn

Women’s History Month Spotlight: Lorena Marroquin

FIND’s Director of Community Impact talks about transformation after eight years of serving the community at FIND.

Happy Women’s History Month!

Đọc thêm     2 phút đọc