Phiên dịch
Kids Supporting Kids at FIND’s 12th Annual Telethon

Kids Supporting Kids at FIND’s 12th Annual Telethon

FIND Food Bank will bring together high school students from across the Coachella Valley to help fight child hunger during its 12th annual telethon on April 8. STAFF REPORTAPRIL 4, 2022CURRENT DIGITAL, HEALTH & WELLNESS FIND Food Bank is the largest hunger-relief...
Record-high gas prices impact local food bank

Record-high gas prices impact local food bank

Samantha Lomibao KESQ Reporter Record prices at the pump have been impacting FIND Food Bank and its ability to provide local services. “With the rising gas prices, we need that much more help from the community,” said CEO Debbie Espinosa. FIND Food Bank serves upwards...
FIND Food Bank continues helping those in financial binds

Ngân hàng thực phẩm FIND tiếp tục giúp đỡ những người gặp khó khăn về tài chính

Phóng viên KESQ của Crystal Jimenez Đại dịch có nhưng nhiều người gặp khó khăn về tài chính, với nhiều người không đủ khả năng mua những nhu cầu thiết yếu hàng ngày như thực phẩm. Ngân hàng Thực phẩm FIND (FFB) đang tiếp tục giúp hàng nghìn người và gia đình của họ có thể có thực phẩm trong tủ lạnh ...
FIND Food Bank Launches Senior Feeding Program

FIND Food Bank Launches Senior Feeding Program

  Crystal Jimenez KESQ Phóng viên TÌM HIỂU Ngân hàng Thực phẩm đã khởi động chương trình cho ăn dành cho người cao tuổi nhằm cung cấp cho những người cao niên đủ điều kiện một hộp hàng tạp hóa mỗi tháng. Mục tiêu của chương trình mới là đảm bảo không có người cao cấp nào ở Thung lũng Coachella bị đói. Theo Loren ...