Isalin

Gumawa ng Regalo para Ipaglaban

Gutom ng Bata

Ang FIND Food Bank ay ang Regional Food Bank ng Desert.

Ang FIND ay namamahagi ng masustansyang pagkain sa mahigit 150 na lugar sa buong Desert Region na nagsisigurong walang bata na magugutom, at alam ng bawat pamilya kung saan nanggagaling ang kanilang susunod na pagkain. 

4 sa 5 anak sa Disyerto ay walang katiyakan sa pagkain. Ang mga bata na hindi natututo dahil sa gutom ay nahaharap sa mga seryosong disadvantages na nagpapataas ng posibilidad ng kahirapan sa mga nasa hustong gulang. 

Gumawa ng donasyon na mababawas sa buwis sa FIND Food Bank

Tumulong na pakainin ang 150,000 bata, nagtatrabahong magulang, nakatatanda, beterano, at indibidwal sa karaniwan bawat buwan sa Coachella Valley Desert Region.

Ang FIND ay nagpapakain sa mga nangangailangan mula pa noong 1983.

Narito para sa iyo TAPOS. Narito para sa iyo NGAYON. Narito para sa iyo LAGI.